logo FRMD - Federatia Romana de Modelism

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MODELISM

Buletine Informative AEROMODELISM

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ZBOR CAPTIV ALE ROMÂNIEI

Regulament aero F1N

Clasamente generale

        CLASAMENTE GENERALE

2017

CLASAMENT JUNIORI 2017 CLASAMENT CAMPIONAT NATIONAL JUNIORI 2017 CLASAMENT SENIORI 2017 CLASAMENT CAMPIONAT NATIONAL SENIORI 2017 CLASAMENT CLUBURI JUNIORI SI SENIORI 2017 ——————————————————————————————————————

2016

CLASAMENT SENIORI & JUNIORI 2016 ——————————————————————————————————————

 2015

Clasament general Juniori 2015 Clasament general SENIORI 2015 Clasament general Cluburi Juniori 2015 Clasament general Seniori Cluburi 2015 Clasament general Cluburi Seniori & Juniori 2015 COMISIA TEHNICĂ RAMURA  AEROMODELISM – POP Vasile-Petre  preşedinte comisie Subcomisia aeromodele zbor liber: – POPESCU Marian              coordonator subcomisie zbor liber – FOAMETE Radu                membru – VARTOLOMEI Daniel       membru – SĂVULESCU Ariel             membru Subcomisia aeromodele zbor captiv: – ZAHARIA Radu                     coordonator subcomisie zbor captiv – VARTOLOMEI Daniel          membru – POP Vasile-Petre                 membru Subcomisia aeromodele zbor R.C. : – POP Vasile-Petre                 coordonator subcomisie zbor R.C. – MARINESCU Dragoş            membru – VARTOLOMEI Daniel          membru Comisia de disciplină: – POP Vasile-Petre  şi/sau BERCEANU Radu – VARTOLOMEI Daniel – MARINESCU Dragoş Formarea şi promovarea arbitrilor: – POPESCU Marian;  VARTOLOMEI Daniel   ZAHARIA Radu; Formarea şi promovarea antrenorilor – POPESCU Marian;  VARTOLOMEI Daniel   ZAHARIA Radu; Relaţia cu mediul extern: – POP Vasile-Petre; POPESCU Marian Relaţia cu mediul educaţional: – POP Vasile-Petre;  POPESCU Marian;  VARTOLOMEI Daniel Secretariatul comisiei de aeromodele: – SĂVULESCU Ariel FEDERAŢIA ROMÂNĂ  DE  MODELISM REGULAMENTUL DE  FUNCŢIONARE  A  COMISIEI  TEHNICE DE AEROMODELISM
 1. Comisia tehnică de aeromodele este compusă din trei subcomisii de specialitate       astfel:
 2. a. Subcomisia pentru       zbor liber   ce are în subordine toate clasele F1 naţionale şi FAI
 3. b. Subcomisia pentru       zbor captiv ce are în subordine toate clasele F2 naţionale şi FAI inclusiv clasa F4B şi F4Bs
 4. c. Subcomisia pentru zbor R.C.  ce are în subordine toate clasele F3; F4; F5; naţionale şi FAI mai puţin clasele F4B; F4Bs.
 5. Comisia de disciplină are ca scop principal judecarea cu celeritate a abaterilor disciplinare sesizate în scris de către reclamant/reclamanţi.Totodat[ aplică sancţiuni în funcţie de gravitatea faptelor, în concordanţă statutul FRMd.; regulamentul de funcţionare al FRMd. şi cu codul sportiv FAI,
 6. Comisia de disciplină este compusă din patru       membrii, dar în situaţia judecării unui caz de indisciplină, doar trei dintre membrii vor judeca respectivul caz. Cei trei membrii vor fi numiţi în funcţie de apartenenţa la Clubul Sportiv al pârâtului (pârâţilor), dar şi de gravitatea faptelor. Preşedintele comisiei de disciplină va fi numit pentru fiecare caz judecat în parte.
 7. Preşedintele comisiei tehnice de aeromodele este de facto vicepreşedintele pe ramura aeromodele ales de plenul adunării generale a FRMd.
 8. Preşedintele comisiei tehnice de aeromodele numeşte coordonatorii subcomisiilor de specialitate. Preşedintele comisiei tehnice coordonează întreaga activitate a subcomisiilor de specialitate, a comisiei de disciplină, şi veghează la buna desfăşurare a activităţii secretariatului comisiei tehnice ramura aeromodelism.
 9. Coordonatorii subcomisiilor de specialitate       au obligaţia de a veghea la buna desfăşurare a activităţilor competiţionale, la verificarea şi completarea regulamentelor sportive în vigoare, vor propune competiţii naţionale şi internaţionale de profil. Totodată vor colabora cu coordonatorii celorlalte subcomisiii pentru armonizarea calendarului competiţional intern şi internaţional de profil.
 10. Secretarul comisiei tehnice de aeromodele are obligaţia de a întocmi clasamentele individuale şi pe echipe în funcţie de criteriile stabilite de comisia de specialitate, va scrie procesul verbal al comisiei tehnice ori de câte ori aceasta se întruneşte.
 11. Grupul pentru formarea şi pregătirea arbitrilor: are obligaţia de a promova şi a pregăti arbitri judecători şi cronometrori pentru toate clasele ramurii aeromodelism. Totodată poate organiza sesiuni informale cu privire la noutăţile tehnice din domeniul arbitrajului.
 12. Grupul pentru formarea şi pregătirea antrenorilor : are obligaţia de a promova, de a propune şi a pregăti antrenori şi instructori sportivi în ramura aeromodelism. Totodată poate organiza sesiuni informale cu privire la noutăţile tehnice din domeniul antrenoratului.
 13. Grupul pentru relaţia cu mediul extern: are obligaţia de a promova activitatea aeromodelistică în mediile conexe ramurii, comunică cu media locală şi sau naţională în vederea construirii unei imagini pozitive a sportului aeromodelistic.Totodată are obligaţia de a disemina informaţiile provenite din mediul extern către comisia tehnică şi, sau, către biroul federal al FRMd.
 14. Grupul pentru relaţia cu mediul educaţional: are obligaţia de a promova activitatea sportivă a ramurii aeromodelism în cadrul şcolilor generale, liceelor, universităţilor, şi în mod special a palatelor şi cluburilor copiilor din ţară. Totodată poate organiza sesiuni informale în unităţile şcolare şi academice mai sus menţionate, cu privire la activităţile sportive de performanţă ale ramurii aeromodelism din cadrul FRMd.
 15. Activitatea Comisiei Tehnice ramura Aeromodelism se desfăşoară în conformitate cu statutul FRMd. în vigoare; cu regulamentul de funcţionare al FRMd. în vigoare şi cu legea sportului în vigoare la data luării oricărei decizii de către sus numita comisie.
EDITAT: POP Vasile-Petre