logo FRMD - Federatia Romana de Modelism

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MODELISM

Comisia Tehnica – Ramura aeromodelism

ECHIPA AEROMODELISM

Vasile-Petre POP

Vasile-Petre POP

Președinte Comisie Aeromodele

User

Simeon VINTILEANU

Membru B.F.

Radu-Gabriel FOAMETE

Radu-Gabriel FOAMETE

Membru

 

User

Istvan KISS

Membru

User

Mihai POSPAI

Membru

User

Victor PRICOP

Membru

User

Ștefan ȚiGĂNAȘ

Membru


COMISIA TEHNICĂ AEROMODELISM

Președinte Comisie

Vasile-Petre POP

Subcomisia aeromodele zbor liber

Istvan KISS

Coordonator subcomisie zbor liber


Radu FOAMETE

Membru


Victor PRICOP

Membru


Subcomisia aeromodele zbor captiv

Simeon VINTILEANU

Coordonator subcomisie zbor captiv


Mihai POSPAI

Membru


Vasile-Petre POP

Membru


Subcomisia aeromodele zbor R.C.

Vasile-Petre POP

Coordonator zbor RC


Ștefan ȚIGĂNAȘ

Membru


Victor PRICOP

Membru


Formarea şi promovarea arbitrilor

KISS Istvan

POSPAI Mihai

PRICOP Victor


Formarea şi promovarea antrenorilor

VINTILEANU Simeon

KISS Istvan

FOAMETE Radu


Relaţia cu mediul extern

POP Vasile-Petre

KISS Istvan

PRICOP Victor


Relaţia cu mediul educaţional

POP Vasile-Petre

KISS Istvan

PRICOP Victor


Secretariatul comisiei de aeromodele

PRICOP Victor


FEDERAŢIA ROMÂNĂ  DE  MODELISM

REGULAMENTUL DE  FUNCŢIONARE  A  COMISIEI  TEHNICE DE AEROMODELISM
 1. Comisia tehnică de aeromodele este compusă din trei subcomisii de specialitate astfel:
  • a. Subcomisia pentru zbor liber ce are în subordine toate clasele F1 naţionale şi FAI
  • b. Subcomisia pentru zbor captiv ce are în subordine toate clasele F2 naţionale şi FAI inclusiv clasa F4B şi F4Bs
  • c. Subcomisia pentru zbor R.C. ce are în subordine toate clasele F3; F4; F5; naţionale şi FAI mai puţin clasele F4B; F4Bs.
 2. Comisia de disciplină are ca scop principal judecarea cu celeritate a abaterilor disciplinare sesizate în scris de către reclamant/reclamanţi.Totodat[ aplică sancţiuni în funcţie de gravitatea faptelor, în concordanţă statutul FRMd.; regulamentul de funcţionare al FRMd. şi cu codul sportiv FAI,
 3. Comisia de disciplină este compusă din patru membri, dar în situaţia judecării unui caz de indisciplină, doar trei dintre membrii vor judeca respectivul caz. Cei trei membrii vor fi numiţi în funcţie de apartenenţa la Clubul Sportiv al pârâtului (pârâţilor), dar şi de gravitatea faptelor. Preşedintele comisiei de disciplină va fi numit pentru fiecare caz judecat în parte.
 4. Preşedintele comisiei tehnice de aeromodele este de facto vicepreşedintele pe ramura aeromodele ales de plenul adunării generale a FRMd.
 5. Preşedintele comisiei tehnice de aeromodele numeşte coordonatorii subcomisiilor de specialitate. Preşedintele comisiei tehnice coordonează întreaga activitate a subcomisiilor de specialitate, a comisiei de disciplină, şi veghează la buna desfăşurare a activităţii secretariatului comisiei tehnice ramura aeromodelism.
 6. Coordonatorii subcomisiilor de specialitate au obligaţia de a veghea la buna desfăşurare a activităţilor competiţionale, la verificarea şi completarea regulamentelor sportive în vigoare, vor propune competiţii naţionale şi internaţionale de profil. Totodată vor colabora cu coordonatorii celorlalte subcomisiii pentru armonizarea calendarului competiţional intern şi internaţional de profil.
 7. Secretarul comisiei tehnice de aeromodele are obligaţia de a întocmi clasamentele individuale şi pe echipe în funcţie de criteriile stabilite de comisia de specialitate, va scrie procesul verbal al comisiei tehnice ori de câte ori aceasta se întruneşte.
 8. Grupul pentru formarea şi pregătirea arbitrilor: are obligaţia de a promova şi a pregăti arbitri judecători şi cronometrori pentru toate clasele ramurii aeromodelism. Totodată poate organiza sesiuni informale cu privire la noutăţile tehnice din domeniul arbitrajului.
 9. Grupul pentru formarea şi pregătirea antrenorilor: are obligaţia de a promova, de a propune şi a pregăti antrenori şi instructori sportivi în ramura aeromodelism. Totodată poate organiza sesiuni informale cu privire la noutăţile tehnice din domeniul antrenoratului.
 10. Grupul pentru relaţia cu mediul extern: are obligaţia de a promova activitatea aeromodelistică în mediile conexe ramurii, comunică cu media locală şi sau naţională în vederea construirii unei imagini pozitive a sportului aeromodelistic.Totodată are obligaţia de a disemina informaţiile provenite din mediul extern către comisia tehnică şi, sau, către biroul federal al FRMd.
 11. Grupul pentru relaţia cu mediul educaţional: are obligaţia de a promova activitatea sportivă a ramurii aeromodelism în cadrul şcolilor generale, liceelor, universităţilor, şi în mod special a palatelor şi cluburilor copiilor din ţară. Totodată poate organiza sesiuni informale în unităţile şcolare şi academice mai sus menţionate, cu privire la activităţile sportive de performanţă ale ramurii aeromodelism din cadrul FRMd.
 12. Activitatea Comisiei Tehnice ramura Aeromodelism se desfăşoară în conformitate cu statutul FRMd. în vigoare; cu regulamentul de funcţionare al FRMd. în vigoare şi cu legea sportului în vigoare la data luării oricărei decizii de către sus numita comisie.

EDITAT: POP Vasile-Petre


Actualizat de: Master Web la 03/04/2021