logo FRMD - Federatia Romana de Modelism

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MODELISM

Organizare FRMD

Federatia Romana de  Modelism este organizata din:

1. Adunarea Generală care este organul de conducere al F.R.Md.

2. Biroul federal este organul de conducere al federaţiei între adunările generale.

3. Biroul Executiv este organul administrativ permanent al federaţiei.

4. Comisiile federale sunt organisme de specialitate ale Biroului Federal şi Biroului Executiv.

5. Un cenzor care asigură controlul financiar intern al federaţiei.

  Împuterniciţii federaţiei sunt: preşedintele, secretarul general, secretarul federal şi economistul.  

 Rolul Adunarii Generale

 
 1. Adunarea Generală este Ordinară şi Extraordinară.
 2. Adunarea Generală Ordinară se desfăşoară odată pe an.
 3. Adunarea Generală de alegeri se desfăşoară odată la 4 ani.
 4. Adunarea Generală Extraordinară se desfăşoară oricând este necesar.
 5. În principiu Adunarea generală poate fi publică, dar accesul este permis pe bază de invitaţii. Persoanele invitate pot fi însă scoase din Adunarea generală, dacă majoritatea simplă a delegaţilor cu drept de vot hotărăsc astfel.
 
 1. Adunarea Generală se compune din membrii afiliaţi menţionaţi în continuare care au drept de vot.
 2. Cluburile sportive, palatele şi cluburile elevilor au dreptul la câte un reprezentant pentru fiecare secţie afiliată şi astfel câte un vot pentru fiecare secţie afiliată, drept care se exercită numai dacă delegatul respectiv este prezent. Un club sportiv cu mai multe secţii poate fi reprezentat şi de un singur delegat care votează pentru toate secţiile pe care le reprezintă.
 3. Asociaţiile judeţene de modelism au dreptul la un reprezentant şi un drept de vot indiferent de numărul de ramuri sportive pe care le au în subordine.
 4. Cluburile sportive ai căror sportivi au obţinut cel puţin o medalie la un campionat mondial sau european, la una sau mai multe secţii afiliate în anul sportiv pentru care se desfăşoară Adunarea Generală sau în anul anterior, au dreptul la două voturi pentru secţia respectivă. Acest drept  se exercită de către reprezentantul secţiei respective care primeşte două buletine de vot în cazul votului secret, iar în cadrul votului deschis pentru votul său se numără două voturi.
 5. Au dreptul de a participa la Adunarea Generală cu drepturi depline numai cluburile şi asociaţiile judeţene şi a Municipiului Bucureşti afiliate şi care şi-au plătit toate obligaţiile financiare faţă de federaţie pentru anul sportiv pentru care se ţine Adunarea Generală.
 6. Numărul de delegaţi cu drept de vot şi norma de reprezentare se transmite unităţilor afiliate de către Biroul Executiv, odată cu invitaţia de convocare a Adunării Generale.