logo FRMD - Federatia Romana de Modelism

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MODELISM

Comisia Federala de Rachetomodelism

Comisia Federala de  Rachetomodelism
GUZU Ioan
Presedinte
SERCAIANU Lucian
Secretar
CONSTANTINESCU Gabriel
Membru
NICA Ovidiu
Membru
BOTUSAN Ioan
Membru
POPA Dan
Membru
PRICOP Victor
Membru

Despre FRMd

Despre FRMdBirou Federatie Modelism 2016

             Federaţia Română de Modelism ( FRMd) este singura structură sportivă de interes naţional din România înfiinţată cu avizul expres al Ministerului Tineretului şi Sportului care este autorizată să organizeze, coordoneze şi să controleze toate activităţile sportive de modelism şi anume aeromodelismul, navomodelismul, automodelismul şi rachetomodelismul, aşa cum sunt prevăzute şi descrise în regulamentele federaţiilor internaţionale. Federaţia Română de Modelism recunoaşte şi aplică în activitatea sa statutele şi regulamentele următoarelor federaţii internaţionale la care este membră pentru ramurile sportive de modelism subordonate:
  1. Federaţia Aeronautică InternaţionalăF.A.I. si Comisia Internaţională de Aeromodelism – C.I.A.M. pentru ramurile sportive aeromodelism şi rachetomodelism.
  2. Organizaţia Mondială pentru Navomodelism şi Sportul cu Navomodele –  N.A.V.I.G.A., pentru ramura sportivă navomodelism.
  3. Federaţia Europeană de Automodele Radiocomandate – E.F.R.A. şi Federaţia Europeană pentru Modele de Automobil – F.E.M.A. pentru ramura sportivă automodelism.
Federaţia Română de Modelism este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ. Federaţia Română de Modelism este constituită prin unirea cluburilor care au cel puţin o secţie de modelism şi a asociaţiilor judeţene şi a Municipiului Bucureşti de modelism afiliate şi recunoscute de ea, în condiţiile legii şi se bucură de toate drepturile ce sunt conferite persoanelor juridice de drept privat şi utilitate publică din România, prin lege şi alte acte normative. Federaţia Română de Modelism are o structură conformă cu ramurile sportive de modelism subordonate:
  1. aeromodelism
  2. navomodelism
  3. automodelism
  4. rachetomodelism
Federaţia garantează ramurilor sportive componente autonomia tehnică în conformitate cu regulamentele federaţiilor internaţionale la care F.R.Md. este membră. Scopul principal al F.R.Md. este organizarea şi controlul practicării modelismului în România, extinderea modelismului pe întreg teritoriul ţării, precum şi aplicarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi participare în competiţii în vederea dezvoltării activităţii de performanţă şi obţinerea de rezultate de prestigiu pe plan naţional şi internaţional. Federaţia Română de Modelism are următoarele obiective şi atribuţii principale: a) elaborează strategia naţională de dezvoltare a celor 4 ramuri sportive şi controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliaţi; b) elaborează calendarul competiţional intern şi organizează activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional pe baza Regulamentului activităţii competiţionale, a regulamentelor tehnice ale federaţiilor internaţionale şi a regulamentelor proprii ale F.R.Md; c) elaborează calendarul internaţional pe baza strategiei proprii şi planurile de pregătire şi participare a sportivilor de performanţă români la competiţiile internaţionale; d) organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor pe ramuri de sport, privind evidenţa, formarea, clasificarea şi promovarea acestora pe baza regulamentului propriu; e) organizează sau tutelează competiţiile internaţionale de modelism pe teritoriul României, organizează competiţii internaţionale oficiale de modelism cu avizul Ministerului Tineretului şi Sportului; f) elaborează orientarea metodică a federaţiei, baremurile, normele şi cerinţele pentru pregătirea şi selecţia sportivilor pe baza Regulamentului de clasificare sportivă; g) colaborează cu Ministerul Tineretului şi Sportului, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu instituţiile din structura acestora pentru formarea şi perfecţionarea antrenorilor pentru cele 4 ramuri sportive de modelism; h) întreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei, precum şi pentru promovarea spiritului de fair play şi a toleranţei în activitatea sportivă; i) Colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alţi factori interesaţi, pentru dezvoltarea modelismului pe întreg teritoriul României şi pentru dezvoltarea bazei materiale pentru practicarea acestui sport; j) asigură reprezentarea României în competiţiile sportive şi în federaţiile internaţionale la care F.R.Md. este membră.